whatsapp

کالکشن شاه مقصود

قالیچه ابریشی
۱۴۷ * ۲۵۴ سانتی متر

سفارش آنلاین

توضیحات

در این طرح با ترکیبی از مثلث و مستطیل به فرم انسانی که در دل خود سروی دارد، رسیده‌ایم.
نقش سرو قدمتی دیرینه در فرهنگ ایران زمین دارد و نماد آزادمنشی و آزادگی است. سرو بافته شده در میانه این اثر است از نقوش اسلیمی به هم پیوسته منقوش شده‌است با نوکی چون پیکان.
نشانه‌‌ی بارز این طرح گذشتن از قالب همیشگی لچک، ترنج و کادر مستطیل است.

کالکشن-شاه مقصود

نقش سرو قدمتی دیرینه در فرهنگ ایران زمین دارد و نماد آزادمنشی و آزادگی است. سرو بافته شده در میانه این اثر است از نقوش اسلیمی به هم پیوسته منقوش شده‌است با نوکی چون پیکان.

کالکشن-شاه مقصود
کالکشن-شاه مقصود
درباره میرمولا تماس
دستگاه خود را بچرخانید