whatsapp

کالکشن غربت

گلیم و قالیچه
۲۴۳ * ۳۵۳ سانتی متر

توضیحات

در هر دوره از نقش‌نگاری آرایه‌های کار شده در تزئینات بناها و لوازم مصرفی و البسه نماینده زمان خود بودند.
اما در زمان حال کمتر به موتیف و فرم خاصی رسیده‌ایم که شناسنامه‌ی تاریخ معاصر نقش نگاری باشد.
در این اثر کلمه‌ی «عشق» که در ابتدای سطر  قرار دارد عنصر اصلی این ترکیب‌بندی است و به شکلی طراحی شده که از هر طرف قابل خواندن باشد. عشق به شکل در هم تنیده و  گسترده و به صورت کالیگرافی بر روی خط کرسی سوار است. همچنین در طراحی اجزای این موتیف‌ها که اشکالی نباتی و حرف‌گونه دارد، تلاش به خلق ساختاری شده که نماینده زمان معاصر باشد. این گلیم فرش تلاشی است در این جهت است.

کالکشن-غربت

Love is intertwined  in the form of a calligraphy on the line.

کالکشن-غربت
کالکشن-غربت
دستگاه خود را بچرخانید