whatsapp

کالکشن قاجار نقش‌دار

گلیم فرش . ابریشم
۲۱۱ * ۳۳۷ سانتی متر

توضیحات

در دوران صفویه به خاطر شکوه و قدرت پادشاهان و هم‌ بستگی ایجاد شده میان مردم، هنر نیز جان تازه‌ای گرفت.

هنر فرش نیز از این فیض بی‌ بهره نماند. یکی از اتفاق‌های مهم آن دوران استفاده از انسان در نقوش تزئینی بناهای ساخته شده توسط حکومت و بزرگان و تاجران بود. در تزیینات بخش‌های اندرونی گاهی از نقوش انسانی و تصاویر پادشاهان استفاده می گردید. این نقوش تزئینی به فرش‌ نیز راه باز  کردند و در اندک بافته‌ هایی به عنوان عنصر اصلی استفاده شد.

در «قاجار نقش‌دار» نیز با استفاده از انسان به عنوان پرسناژ اصلی است و بخش اصلی تشکیل دهنده طرح ایستاده در میانه کار، با لباسی مزین به نقوش، از جنس ابریشم نمایان‌گر شکوه دنیایی اوست که دستی به دوستی به سوی شما اشاره می کند. همچنین نقوش روی کلاه کیانی و لباس نمودی ایرانی، از دوره قاجار و زندیه دارد.

سادگی و انتزاع این بافته، ویژگی منحصر به فرد و ممتاز این اثر است.

کالکشن-قاجار نقش‌دار

سادگی و انتزاع این بافته، ویژگی منحصر به فرد و ممتاز این اثر است.

کالکشن-قاجار نقش‌دار
کالکشن-قاجار نقش‌دار
دستگاه خود را بچرخانید