whatsapp

کالکشن رستم

کرک . ابریشم
۲۰۰ * ۳۰۰ سانتی متر

توضیحات

«هر آن کو گذشت از ره مردمی
ز دیوان شمر مشمرش آدمی»

«رستم» نام فرشی است در ابعاد ۲۰۰ در ۳۰۰ سانتی‌متر.
زمینه این اثر بافته شده از کرک و ابریشم و نقش روی آن که خوان آخر هفت خوان رستم است و گوشه‌ای از نبرد رستم و اکوان دیو را نشان می‌دهد با تکنیک فرش و با ابریشم بافته شده.
فضای رنگی «تهمتن » که تنها با استفاده از ترکیب دو رنگ کرک و ابریشم و بافتی ظریف ایجاد شده، از ویژگی‌های کار به‌ شمار می‌آید.
تهمتن یکی از القاب رستم زال است.

کالکشن-رستم
دستگاه خود را بچرخانید